ראשי » הצעות חוק

הצעות חוק

הצבעת אזרחים מחוץ לישראל

בעוד הזכות החוקתית המעוגנת בחוק יסוד הכנסת מעניקה באופן גורף לכל אזרח ישראלי זכות לבחור בבחירות בכנסת, הוא מונע זאת מאזרח השוהה בחו"ל. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ישנם למעלה מ- 550 אלף אזרחים ישראלים, השוהים בחוץ לארץ למעלה משנה שהיו זכאים להשתתף בבחירות לכנסת ה-21. חלקם שוהים בחול עד

קראו עוד »