ראשי » נאומים » קריסת האוטנומיה הכורדית בצפון סוריה

קריסת האוטנומיה הכורדית בצפון סוריה

קריסת האוטונומיה הכורדית משמעותה לא רק הרג, הרס ופליטות – משמעותה הגאו-אסטרטגית היא נצחון לכוחות המשולבים של אסד ואירן בסוריה, וביסוס הגמוניה מרחבית אירנית, לצד הישגים טריטוריאליים לתוקפנותה האכזרית של טורקיה.

עתידה של האוטונומיה הכורדית בצפון סוריה שנוסדה ב-2013 עומד בסכנה קיומית, ומדינת ישראל כשלה  זיהוי פוטנציאל הנזק ההיקפי הנשקף מכך, הן בממד הביטחוני-אסטרטגי, והן בממד ההומניטארי.

מאז הפלישה הטורקית לאוטונומיה הכורדית בצפון סוריה, כמעט כל פרלמנט בעולם המערבי, קיים דיון בנושא, מחלקם אף יצאו גינויים חדים וברורים למתרחש – ואילו אצלנו, כאן, בכנסת ישראל – דממה.

ישראל, היא מדינת לאום של מיעוט אתני במזרח התיכון, מדינתו של העם היהודי, עם שבמשך אלפיים שנה סבל מרדיפות, גזרות השמד וגרושים. דווקא אנחנו, כאן בבית הזה, צריכים להשמיע קול חד וברור אל מול מה שמתרחש מצפון-מזרח לנו.

מכאן, מהבית הזה, בית הנבחרים של מדינת היהודים, היו צריכות לצאת כבת קול מהדהדת לעולם, אמירות מוסריות, חדות וברורות. הדברים לצערי טרם נאמרו, ואולם טוב מאוחר מאשר אף פעם, ראוי שהיום כנסת ישראל תאמר את דברה.

אולם הדיון הממוקד בגורלם של הכורדים בסוריה אינו רק דיון מוסרי הדורש תשובות הומניטריות. יש חובה על הכנסת, כגורם המפקח על פעולות ממשלה,לקיים דיון עקרוני באשר לתבונה הגאו-אסטרטגית התנהלות הישראלית בשבע שנים האחרונות בכל הנוגע לכורדים.

הכורדים בצפון סוריה יצרו חברה אזרחית בעלת מאפיינים דמוקרטיים וליבראליים שהיא בגדר 'קרן אור' במזרח תיכון. ישראל כמעצמה אזורית לא יכלה להיות אדישה לקרן אור זאת. לא השכלנו לעודד, להעצים ולתמוך במגמה היסטורית זו.

בממד הביטחוני, הכורדים הם גם הבלם האחרון שנותר במסדרון היבשתי בין טהרן לקונייטרה, מסדרון שאיראן עומלת כבר מספר שנים על יצירתו; קריסת האוטונומיה הכורדית משמעותה לא רק הרג, הרס ופליטות – משמעותה הגאו-אסטרטגית היא נצחון לכוחות המשולבים של אסד ואירן בסוריה, וביסוס הגמוניה מרחבית אירנית, לצד הישגים טריטוריאליים לתוקפנותה האכזרית של טורקיה.

נדמה שטקטיקה צבאית וירטואוזית החליפה אצלנו אסטרטגיה כוללת באשר להסדר הרצוי לישראל בתום מלחמת האזרחים בסוריה.

ראשית, אני קורא למליאה לאמץ הודעת גינוי לפעולות טורקיה במרחב הכורדי, ולקרוא לעולם החופשי לדאוג להמשך קיומה של אוטונומיה כורדית בסוריה, לרבות באמצעות החלת אזור אסור בטיסה מעל המרחב הכורדי.

כמו כן, אני מבקש שהמליאה תעביר את המשך הדיון לועדת חוץ ובטחון. על הוועדה יהיה לבחון את הפעולות שנקטה ישראל בין השנים 2012 ועד היום בהקשר הכורדי. כמו גם, לדיון כולל לרבות בשאלות הבסיס:

מהי האסטרטגיה הישראלית שהותוותה בפרוץ מלחמת האזרחים?

האם יעדינו הושגו ומה האסטרטגיה הישראלית לאור המצב החדש שהשתרר באזור הכורדי?

והשאלה הגדולה יותר: האם כיאה למעצמה אזורית, לא הגיע העת שישראל תחליף גישה פאסיבית שמתמודדת עם מציאות, בגישה פרו-אקטיבית היוצרת מציאות?