MK

Zvi Hauser

אם הייתי צריך לסכם במשפט אחד את החינוך שקיבלתי בבית הורי הייתי מנסח זאת כך: להיות אדם טוב ולהיות איש של אמת. אני מאמין שב’אמת’ יש כוח ואיתה אני מגיע לכנסת.

מתוך נאום הבכורה בכנסת ה-21

איום רב-חזיתי, מצפון ומדרום, של ירי טילים מאסיבי ומדויק, הוא איום מן הסוג שטרם ניצב בפני ישראל. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעמוד מול איום כזה כשהיא קרועה שסועה ומפוצלת.

מתוך נאום בכנסת 11.11.2019

ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זו איננה רק כותרתו של חוק יסוד אלא, בראש ובראשונה, אחריות וחובה היסטורית. על מדינת ישראל לקיים ברית אחים – ברית עולם –  עם יהדות התפוצות ולדאוג שבכל זמן נתון תהא ישראל פתוחה וערוכה לקלוט כל יהודי החפץ בכך.

מתוך נאום הבכורה בכנסת ה-21